Znajdź możliwe rozwiązania równania

Podaj dodatnie liczby całkowite dla obu stron równania. Liczby oddzielaj spacją.

=
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙